Jón Bjarnason skrifar: "DRAUMALANDIÐ –SJÁLFSHJÁLPARBÓK HANDA HRÆDDRI ÞJÓÐ"

Ein merkustu tíðindi þessa dagana í umræðunni um efnahags og atvinnumál  er tvímælalaust bók rithöfundarins og hugsjónamannsins Andra Snæs Magnússonar, Draumalandið- sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð.
Fyrirlestrar hans og viðtöl hafa svo sannarlega hrist upp í þjóðinni og  munu vonandi vekja hana til sjálfsvitundar.

Þegar allt ætlar um koll að keyra

Meginþorri þjóðarinnar vill stöðva frekari álversframkvæmdir, stórvirkjanir og umhverfisspjöll, samt stillir ríkisstjórnin því upp sem eina valkosti. Meginþorri þjóðarinnar vildi að herinn færi eða vissi að hann var á förum svo þegar hann fer er það blásið upp sem náttúruhamfarir og gífurlega ógn. Fjölmiðlar sýna fundi með forsætisráðherra í beinni útsendingu eins og um  eldgos væri að ræða.
Nú er það ávallt alvarlegt mál þegar fólk missir vinnuna. Það fannst fólkinu, tugum og hundruðum saman, sem missti atvinnuna á síðustu misserum í sjávarbyggðum á Vestfjörðum þegar fyrirtæki þess urðu að loka vegna afleiðinga kvótakerfisins og  stóriðjustefnunnar.
Það fannst líka starfsfólki Símans á Ísafirði og Blönduósi þegar því var, eftir langan starfsaldur, fyrirvaralaust sagt upp eftir að Síminn var einkavæddur og seldur.
Staðreyndin er þó sú að þenslan hér á suðvesturhorninu ógnar stöðugleika efnahagslífsins og stjórnvöld hafa vart undan að rýmka heimildir  fyrir innflutning á erlendu starfsfólki.

Að beita afarkostum

Andri Snær vitnar í orð Halldórs Ásgrímssonar fyrr á þessu ári þegar hann sagði "Það liggur alveg ljóst  fyrir að ef við nýtum ekki orkulindir landsins mun hagvöxtur dragast verulega saman strax á árinu 2007 og atvinnuleysi aukast."
Það sem ráðherrann er að segja er að við þurfum halda áfram að virkja, byggja fleiri álver, því annars verðum við atvinnulaus.
Og Andri Snær vitnar í ræðu iðnaðarráðherra, Valgerðar Sverrisdóttur sem hún hélt á Iðnþingi árið 2005 þar sem hún skilgreinir möguleika Íslendinga í framtíðinni:
"Það liggur nokkuð ljóst fyrir að þegar framleiðsla í stóriðju verður komin í sem svarar til einnar miljón tonna ársframleiðslu af áli- verður af ýmsum ástæðum rétt að láta gott heita . Við höfum þá notið efnahagslegra og félagslegra gæða sem við hefðum ekki getað veitt okkur með neinum öðrum hætti."
Ef þú lest þessi orð hundrað sinnum verður þér ljóst að þú átt engra kosta völ, segir Andri.

"Heróinhagvöxtur"?
"Hagvöxtur getur komið frá stríði, rányrkju, eyðileggingu eða slysum, en orðið gerir engan greinarmun á hvort hann er góður eða vondur. Það má velta því fyrir sé hvort hagvöxtur upp á 5,5 % á síðastliðnu ári með yfir 164 milljarða viðskiptahalla, hæstu vöxtum í norðurálfu og mestu umhverfisspjöllum af mannavöldum í sögu þjóðarinnar hafi verið góður eða illkynja.
Var þetta frekar "heróinhagvöxtur" þar sem það þarf alltaf stöðugt  nýja og nýja sprautu"? Spyr Andri í bók sinni
"Er það frjálst val okkar að færa allar þessar fórnir til að verða stærsti álframleiðandi í heimi eða er það ótti við framtíðina."?

Valkostir eða afarkostir

 " Sífelld yfirvofandi kreppa hefur verið notuð til að stýra fólki. Leiðtogarnir ákveða að leiða ekki þjóðina heldur stjórna. Afleiðing af þessu er eins og öfug sjálfstæðisbarátta, eða ósjálfstæðisbarátta. Það er ekki gengið útfrá því að þú getir gert allt  og að þjóðin geti orðið það sem hún vill heldur að hún verði að fylgja einum möguleika. Við stefnum í framtíð sem er ekki það sem við viljum verða heldur það sem við teljum okkur neyðast til að verða."
Stefna Vinstri grænna í atvinnumálum byggir á að eiga  góða valkosti en ekki afarkosti.

Jón Bjarnason

Fréttabréf