RÓBERT WESSMAN BOÐAR HEILBRIGT ÍSLAND


Róbert Wessman er frumkvöðull og drifkraftur að baki nýju einkavæðingarátaki í heilbrigðisgeiranum. Til stendur að reisa einkasjúkrahús á Suðurnesjum, fyrir 1000 sjúklinga með 300 störfum. Svo er að skilja að fjármögnun komi frá sjóði sem eigi mér og þér tilveru sína að þakka. (Nokkuð sem ég ætla að leyfa mér að grennslast nánar fyrir um því málið kemur mér - og okkur öllum - við sem skattgreiðandum í þessu landi).
Fram kom á fréttamannafundi Róberts Wessman þar sem hann kynnti áform sín að samstarf um einkarekstur í heilbrigðisþjónustu hafi verið komið vel á veg þegar ég varð heilbrigðisráðherra í febrúar í fyrra. Þá hafi hins vegar allt farið á verri veg hvað einkavæðingaráformin áhrærir.
Þetta get ég staðfest að er rétt.

Vanhugsaðar viðskiptahugmyndir
Ég get líka staðfest að Róbert Wessman kom á minn fund að ræða slík áform. Enn get ég staðfest að ég var ekki sérstaklega áhugasamur um hugmyndir Róberts.
Í fyrsta lagi þótti mér þær um margt vanhugsaðar. þannig var lýst miklum ráðagerðum í tengslum við samstarf við erlenda aðila, samstarfssamningar sagðir á lokastigi um umfangsmiklar fjárfestingar í rannsóknum og rekstri (m.a. við Meyo sjúkrahúsið í Bandaríkjunum) án þess að sannfærandi útfærsla á viðskiptahugmyndinni lægi fyrir. Svo virtist sem aðkoma hins opinbera væri hugsuð sem eins konar hvati í atburðarás á vinnslustigi.
Þá þótti mér ekki ljóst hvernig hugmyndin var að haga samstarfi hins opinbera og einkafyrirtækis þegar fram liðu stundir.

Nóg komið af vanhugsaðri mannkynsfrelsun
Hér á landi hafa verið allskýrar markalínur á milli almannaþjónustu og einkareksturs. Annað hvort hafa sérfræðingar og aðrir starfsmenn verið á samningi við ríkið eða ekki. Í tengslum við nýja einkaspítala Róberts Wessmans og félaga er talað um að flytja inn sérfræðinga til landsins og jafnframt nýta innlenda starfskrafta. Í framhaldinu hljótum við að spyrja hvort ekki sé líklegt að íslenskir sjúklingar muni leita eftir þjónustu á hinum nýja einkaspítala og ætlast þá jafnframt til þess að hið opinbera greiði kostnaðinn. Munu sjálfstætt starfandi læknar vilja gera tvennt í senn, starfa á einkaspítala en jafnframt fá greitt frá Sjúkratryggingum? Hér þarf að spyrja - og svara af raunsæi og reyna að sjá fyrir hvaða þrýstingur kemur til með að verða uppi þegar einkavæðing ryður sér til rúms í heilbrigðiskerfinu.

Róbert ásamt hugsanlegum framtíðarkúnnum sem allir eru búsettir erlendis, góðvinunum Hannesi Smárasyni, Björgólfi Thor og Hreiðari Má.

 Frá einkastofu til stórfyrirtækis
Sjálfstætt starfandi læknar þurfa að hyggja að sínum hag. Það eru ekki til óendanlegir sjóðir. Gleypi ný einkarekin sjúkrahús mikla fjármuni verður minna til skiptanna fyrir hinn almenna praktiserandi mann. Hinn einkavæddi veruleiki í heilbrigðisgeiranum verður ekki sjálfstæður stofueigandi, einsog tíðkast hefur hér á landi, heldur bisnissfyrirtæki sem ætlar eigendum sínum drjúgan arð.
Er það fyrirheitna landið. Nýtt heilbrigt Ísland? Hugsum fyrst. Framkvæmum svo. Það er nóg af því komið að hafa þetta omvent einsog danskurinn segir.

Fréttabréf